• pic
  • pic
  • pic
  • pic

 

 

Witamy Cię serdecznie na stronie naszego Kościoła w Düsseldorfie!

 

Jesteśmy społecznością chrześcijańską, która wierzy w zbawienie z łaski przez Pana Jezusa Chrystusa. Wyznajemy, że Jezus jest Synem Bożym, naszym osobistym Panem i Zbawicielem, który umarł za nasze grzechy i uchronił nas przed wiecznym potępieniem. Podstawowe zasady naszej wiary czerpiemy z Biblii i mocy Ducha Świętego. Biblia czyli Słowo Boże stanowi dla nas jedyny i najwyższy autorytet. Wierzymy, że Duch Boży przemawia do nas poprzez Pismo Święte, które jest żywym i namaszczonym przez Boga Słowem inspirującym nas do głoszenia Ewangelii o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem.

Wierzymy w Boże miłosierdzie i przebaczenie grzechów dostępne dla każdego kto wierzy. Naszym wielkim pragnieniem jest dzielenie się z innymi Bożą miłością, która jest doskonała i zupełnie wyjątkowa. Miłość tą objawił nam w pełni Bóg poprzez zesłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa na ziemię. Dar Bożej miłości, której doświadczyliśmy i nadal doświadczamy osobiście w naszym życiu, pragniemy przekazywać dalej, zdobywjąc ludzi dla Chrystusa, włączając ich do Jego Kościoła.

Jako Kościoł Boży pragniemy kontynuować dzieło Boże, wypełniając wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa, według powierzonej nam misji:

„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wypędzać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.”  
(Mk 16, 15-18)

Jeśli poszukujesz Boga i pragniesz pogłębiać swoją więź z Bogiem zapraszamy Cię nie tylko do odwiedzania naszej strony ale również do uczestniczenia w naszych spotkaniach, które są żywe i pełne radości w uwielbianiu naszego Pana Jezusa Chrystusa.